content image

Balsløw A/S arbejder ud fra tre grundlæggende kompetenceområder;

BåndTryk og Koncepter

Hvert kompetenceområde er en vigtig grundsten i vores daglige virke indenfor tekstilbranchen. Vores mangeårige historik gør, at vi har oparbejdet specifikke tekniske og designmæssige færdigheder på hvert område, hvilket udmønter sig i konkurrencedygtige og tidssvarende slutprodukter til vores kunder.

Til sammen udgør de 3 kompetenceområder hvad vi kalder "Virksomhedens DNA". Den definerer hvem vi er, og ikke mindst hvad vi kan. 

I menufelterne til venstre, kan du læse specifikt om hvert af de tre kompetenceområder.